Przeniesienie domeny od obecnego rejestratora do MegiTeam

Aby zainicjować transfer domeny w panelu administracyjnym konieczne jest uzyskanie kodu autoryzującego (tzw. kodu AuthInfo). Z jego użyciem, w zakładce „Domeny/Transfer”, zgłasza się domenę do przeniesienia. Na żądanie klienta kod wydaje obecny rejestrator - zawsze na zasadach określonych w umowie podpisanej przy rejestracji domeny. Działania zmierzające do transferu domeny należy rozpocząć nie później niż na 6 dni przed zakończeniem okresu abonamentowego. Po wprowadzeniu kodu, na podany w panelu adres e-mail abonenta, zostaje wysłana wiadomość, a w niej link ostatecznie potwierdzający transfer. Jeśli nie zostanie on uruchomiony w ciągu 5 dni system uzna rezygnację z procesu przeniesienia.

Przeniesienie domeny z NASK do MegiTeam:

Transfer domeny z NASK możliwy jest 24 dni przed wygaśnięciem domeny i 21 dni po jej odnowieniu. Ważne by zainicjować go nie wcześniej niż 5 dni po dacie ostatniego transferu lub rejestracji nazwy domeny i nie później niż 6 dni przed końcem bieżącego okresu rozliczeniowego.

Na początek konieczne jest wypełnienie wniosku o wydanie kodu AuthInfo, dostępnego na stronie NASK. Wygenerowany, wypełniony i podpisany wniosek, wraz z koniecznymi dokumentami rejestrowymi firmy, należy przesłać mailem (transfer@dns.pl) lub faxem(+48223808301) najpóźniej następnego dnia od momentu wygenerowania wniosku.

Po zaakceptowaniu wniosku o transfer NASK przekazuje kod Authinfo bezpośrednio nas.MegiTeam. Firma samodzielnie kontynuuje transfer. Po zakończeniu procedur na adres abonenta podany we wniosku wysłany zostanie mail z linkiem, którego użycie ostatecznie potwierdzi i zakończy proces przeniesienia domeny.

Przeniesienie domeny z MegiTeam do Innego Rejestratora :

Kod Authinfo, z użyciem którego zgłasza się domenę do transferu w panelu administracyjnym, wydawany jest na podstawie wniosku (Wniosek PDF) i dokumentów umożliwiających weryfikację klienta. Komplet wypełnionych i podpisanych dokumentów można podesłać mailem (biuro@megiteam.pl) lub pocztą tradycyjną na adres:

MegiTeam ul. Mogilska 25/1021 31-542 Kraków

Czas oczekiwania na wydanie kodu wynosi do 2 dni roboczych od daty otrzymania poprawnie wypełnionego wniosku.